Back to Question Center
0

Семал Анализ: Иновации и цифрова трансформация в днешния свят на бизнеса

1 answers:

Цифровата трансформация (известна също като прекъсване или бизнес трансформация) се отнасядо прехода на бизнеса и начина му на действие към технологичната област, докато традиционното управление също преживява промени.Цифровата трансформация е важна за всички видове бизнес, независимо дали е малък, среден или голям бизнес. Така може да бъде прекъсванетонаблюдавани в медицината, търговията на дребно, софтуер, логистиката или дори областта за автоматизация. Използването на иновации в бизнеса е ключът към постигането начудесен опит в цифровия бизнес както за служителите, така и за клиентите.

Лиза Мичел, мениджър "Успех на клиенти" в Semalt ,дава представа за това как иновациите трансформират днешния свят на бизнеса.

Най-добрият начин да останете в конкуренцията в днешния корпоративен свят е да иматеспособността да доставя персонализирани приложения при удобство на бизнеса. Основната част от цифровата трансформация се основава на усъвършенстванеопита на клиентите и намаляване на разходите за операции. Цифровата трансформация обаче е нещо повече от подобряването на новите технологии. То е същоза организационната култура.

Организациите трябва да отговарят на изискванията на динамичните предприятия, на промените в бизнесаоколната среда и да обновят съвременните подходи. ИТ (информационните технологии) екипи и лидери във всяко предприятие трябва да работят заедно в маршируванетокъм непрекъснато развитие, стимулиране на иновациите и задоволяване на бизнес изискванията. По същество това представлява цифрова трансформация - по-нискаразходите, ускоряват бизнес дейностите, носят положителна промяна в моделите на компетентност, хората и процесите и подобряват времето за маркетинг.

Ключовите фактори, които водят до преструктуриране на бизнеса, включват търсенето на пазара, потребителитеповедение, новаторски технологии, както и екологични аспекти. Технологичните иновации водят до трансформиране на технологичния бизнес.Бизнес логистиката трябва да използва нови технологии като облак, RAD, IoT и големи данни и да се отдръпне от наследените системи..Освен това,технологичните иновации се признават широко в една организация. Те увеличават скоростта, осигуряват по-ефективни резултати, по-ниски разходии да донесе стойност в предприятието.

Поведението на клиентите е друг важен фактор за цифровата трансформация.Какви са очакванията и исканията на клиентите от дадена организация (и технологичните нужди при удовлетворяване на бизнес изискванията)? Клиентите искатусъвършенствани технологични възможности, съчетани с молба за лесна употреба. В тази връзка предприятията трябва да се занимават с външни фактори като такивакато променяща се икономика, изисквания за бизнес партньори, пазарни конкурси и регулаторни закони. Изисквания на клиентите и капацитет на технологиитев кетъринга исканията са от многозначително значение. Например, по-ниски разходи и подобрени възможности са два най-очевидни резултати.Освен това, Forrester Consulting Research, осъществено от Accenture Interactive, създаде ключовите двигатели на бизнес трансформациятакато удовлетвореност на клиентите, увеличи скоростта на идеите и рентабилността.

Успешната разрушителна трансформация зависи от модерната организационна структуракултура и цифрова зрялост. Тези подробности са посочени по-долу:

  • Изисквания на клиентите. Клиентите се радват на вълнуващо преживяване във всеки един от тяхаспект на доставката. По този начин се уверете, че вашата организация постига лоялност към потребителите, а клиентите винаги ще говорят за марката.
  • Ориентация на процеса. Активирането на служителите и дигитализирането на процесите се подобряватпроцес на вземане на решения, основан на данни, което води до цялостна оперативна прозрачност и по-висока ефективност .
  • Бизнес иновации. Дигитализиране на съществуващи бизнес модели или нови цифровипродукти, които надхвърлят преобладаващите бизнес изисквания, задоволяват се с променящите се бизнес нужди и насърчават нови иновативни услуги и продукти.

В заключение, цифровата трансформация е истинска промяна, която предизвиква буряв корпоративния свят. Влиянието на бизнес трансформацията се проявява не само в операциите, но и на всички нива на организациятаи промишлените структури. Ръководителите на корпоративни клиенти и бизнес лидерите засилват усилията си, за да гарантират, че иновациите, съчетани с бизнес трансформацияташофиране бизнес, предоставяне на стойност и доведе до продуктивни промени Source .

November 27, 2017